Predsjednik Vlade Plenković i članovi Vlade sa županima, gradonačelnicima i načelnicima u Požegi

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na sastanku predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i članova Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina i predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru koji se održao danas u Požegi.

Župan je izrazio zadovoljstvo praksom ovakvih sastanaka činjenicom da ne raspravljamo o tome trebaju li nego kakve trebaju biti županije i s kojim sredstvima trebaju raspolagati. Iznio je uvjerenost da ustroj treba osigurati razvoj svima, a brži razvoj slabije razvijenim. Ponovio je zahtjev da se sjedišta državnih ustanova, tvrtki i uprava vrate u županije, a među njima i Carinska uprava. Također je predložio da se razmotri spajanje Ureda državne uprave sa županijskom administracijom.

Na sastanku je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac predstavila Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, a ministar financija Zdravko Marić govorio je o fiskalnoj decentralizaciji i financiranju jedinica lokalne i područne samouprave.

Naime, predsjednik Vlade Andrej Plenković, s ciljem uspostavljanja načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama, sazvao je prvi sastanak u ovome formatu  19. prosinca 2016. godine u Banskim dvorima.  Dogovoreno je da se uvede praksa redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, u cilju njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja.