Predstavljeno vizualno rješenje i komunikacijska strategija projekta ”Putevima prošlosti”

Na sastanku u Stonu predstavljene su završna radna verzija vizualnog indetiteta i komunikacijska strategija projekta ”Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”, za čije je idejno rješenje zadužena riječka tvrtka Prospekt. Naime, riječ je o deveteročlanom dizajnerskom timu javnosti od ranije poznatom kao tvorcu novog vizualnog riješenja Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu ovih projektnih aktivnosti izabrano je i novo tržišno ime budućeg turističkog proizvoda koji će biti rezultat ovog projekta  – ”Putevima prošlosti”, a kojim će se projekt ubuduće komunicirati u javnosti.

Mladi Riječani su u izradi ovog idejnog rješenja iskoristili pojedine simbole i boje koje ciljanim skupinama, u ovom slučaju turistima, ali i domaćem stanovništvu, objašnjavaju i približavaju lokacije kulturnih dobara obuhvaćene projektom te njihov sadržaj.

Podsjetimo, ”Putevima prošlosti” je projekt čiji je cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije povezana u jedinstveni turistički proizvod. Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, provedbu koordinira Regionalna razvojna agencija DUNEA, a broji ukupno 12 partnera te je vrijedan 32,6 milijuna kuna, od čega 85 posto čine bespovratna EU sredstva u iznosu od 27,7 milijuna kuna osigurana iz Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija”.

Projekt se provodi na četiri lokacije u županiji koje će, osim prenamjene i obnove, ovim dobiti pogodnost besplatnog pristupa internetu za posjetitelje te dostupnost sadržaja digitalnim putem. Lokacije se nalaze na otoku Korčuli, Mljetu i u Dubrovačkom primorju. Konkretno, riječ je o obnovi Palače Ismaeli – Gabrielis u samom Gradu Korčuli čiji prostori već danas služe kao muzej, potom izgradnji novog Muzeja zlata i srebra u mjestu Smokvica, rekonstrukciji tzv. Austrijskog puta na Mljetu, formiranju tematske staze Babino polje te obnovi župne kuće u Slanom i prenamjeni u Zavičajnu kuća Dubrovačkog primorja.

traka kultura 1