Predstavnica Regionalne agencije DUNEA sudjelovala na simpoziju u Mostaru

U organizaciji Studija povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održan je simpozij „Stećci u 21. stoljeću – nove spoznaje i mogućnosti interpretacije“ na kojem je predavanje o projektu HER.CUL održala predstavnica Regionalne agencije DUNEA Tea Stjepović.

Uvodno predavanje održao je pročelnik Studija povijesti umjetnosti doc. dr. sc. Damir Zorić o temi „Perspektive novih pogleda i tumačenja stećaka“, nakon čega su prezentacije održali sudionici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Stjepović je na početku svog izlaganja sudionicima prikazala promotivni film ‘Stazama stećaka’ koji je napravljen u sklopu projekta HER.CUL – Valorizacija kulturne baštine srednjovjekovnih stećaka na zapadnom Balkanu. Projekt se provodio od 2011. do 2014. godine, a uz Republiku Hrvatsku, uključene su bile Bosna i Hercegovina, Srbija te Crna Gora te su na pojedinim lokalitetima obavljeni stručni radovi.

U Hrvatskoj je obrađen lokalitet Novakovo greblje u Čepikućama, gdje su obavljena arheološka istraživanja i iskopavanja većeg dijela lokaliteta, dokumentacijski radovi, konzervacija i restauracija svih stećaka te prezentacija lokaliteta, te je za sada jedino sustavno arheološki istraživano groblje pod stećcima na dubrovačkom području.

U Bosni i Hercegovini izabran je lokalitet Bijača kod Ljubuškog gdje je pored dokumentacijskih radova obavljena konzervacija i restauracija stećaka, dok su u Srbiji na lokalitetu Grčko groblje u selu Hrta kod Prijepolja te u Crnoj Gori na lokalitetu Marina šuma kod Pljevlja provedeni dokumentacijski radovi.

U okviru projekta HER.CUL izrađena je Strategija za očuvanje stećaka čiji je glavni cilj bio na kvalitetan način objediniti dosadašnja konkretna znanja o stećcima i njihovom stanju na prostoru četiriju regija uključenih u projekt. Temeljem takvih saznanja napravljene su i različite analize kojima su definirani konkretni načini i ciljevi daljnjeg upravljanja lokalitetima sa stećcima s donošenjem akcijskog plana za provedbu aktivnosti.

Strategijom za očuvanje stećaka obuhvaćeno je 190 lokaliteta sa stećcima na četiri područja uključena u projekt, s ukupnim brojem od 3321 stećka. Cijelo je područje povezano i Stazom stećaka, turističkom rutom u koju su uključene 32 lokacije, od čega je 19 lokacija iz Dubrovačko-neretvanske županije.

simpo5

„Smatram da se stećke kao jedinstvenu pojavu srednjovjekovnog nasljeđa ovih područja treba sagledavati kao cjelinu jer to i jesu. U Hercegovini je poželjno razgovarati o stećcima, ona je zemlja stećaka. Ovdje su jedne od najvećih, najljepših nekropola uopće i mislim da je Mostar dobro mjesto da se ljudi ovdje okupljaju i razmjenjuju svoja iskustva“, zaključio je Zorić. Sudionici su nakon izlaganja posjetili nekropolu Kruševo u blizini Mostara čime je završen simpozij o stećcima.