Predstavnici DNŽ na početnoj konferenciji projekta MIMOSA

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na početnoj konferenciji projekta Maritime and Multimodal Sustainable Passanger Transport Solutions and Services – MIMOSA, koji se provodi u sklopu Programa INTERREG ITALY – CROATIA 2014. – 2020. Konferencija je, zbog pandemije koronavirusa i epidemioloških razloga, održana video-vezom.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta, pri čemu je istaknuto kako je specifični cilj projekta poboljšanje kvalitete, sigurnost i ekološka održivost morskih područja, promicanje multimodalnosti usluga obalnog prometa i drugih vrsta prometa u području gdje se provodi projekt.

Aktivnosti koje će Dubrovačko-neretvanska županija provesti kroz projekt MIMOSA su izrada Operativnog plana cikloturizma i izrada studije Analiza luka nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Također, bit će instalirani lifteri na plažama za osobe s invaliditetom (8-10), djelomično uređene postojeće biciklističke staze te izrađena web stranica za cikloturizam na županijskoj razini.

Izvor foto: www.liberoportal.hr