Prestanak iznenadnog onečišćenja na plaži Donje Čelo na Koločepu

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, obavještava o prestanku iznenadnog onečišćenja mora na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu, koje je objavljeno 09. kolovoza 2017. godine.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora 10. i 11. kolovoza 2017. godine, a rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja, te je plaža Donje Čelo na otoku Koločepu podobna za kupanje.

Obzirom na zahtjeve Uredbe, članak 24., stavak 3., more na  plaži Donje čelo na otoku Koločepu ponovo će se uzorkovati u roku od sedam dana, radi provjere prestanka iznenadnog onečišćenja.