Prigodnim predavanjem obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije upriličilo je predavanje za studente Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Predavanje na temu „Ljubav nije nasilje“ održala je Martina Jerinić Njirić iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Anđela Buntić, Predstavnica Udruge DEŠA, koje su ujedno članice Županijskog tima za borbu i sprječavanje nasilja u obitelji.

Cilj predavanja je, kroz interakciju sa studentima, vidjeti koje oblike ponašanja studenti prepoznaju kao nasilje prema ženama i nasilje u obitelji te spoznati što kao zajednica možemo učiniti kako bi se smanjila pojava svih oblika nasilja u društvu. Studenti su ujedno upoznati s kampanjom 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama koje je počelo 25. studenoga, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završava 10. prosinca, Međunarodnim danom ljudskih prava, koja ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava. Uz studente ekonomije, navedenom predavanju nazočile su predstavnice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije i predstavnici županijskog Savjeta mladih.