Projekt „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu su, u sklopu projekta EUROSTAT „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“, obišli staništa tršćaka, najčešće zahvaćena požarima na području delte Neretve. Radi se o posebnim ornitološkim rezervatima Prud, Pod Gredom i Orepak, značajnom krajobrazu Modro oko i jezero uz naselje Desne te močvarnim područjima Kuti i Parila.

Na temu opasnosti požara tršćaka održan je tom prilikom i sastanak između djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, načelnikom Policijske postaje Metković Zlatkom Bubalom i zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Metković Ivanom Kuranom, pri čemu je istaknuto da nekontrolirani požari tršćaka, koje je teško sanirati zbog njihova nepristupačna položaja, nerijetko nanesu štetu na obrađenim poljoprivrednim površinama, nasadima mandarina, maslinicima, vinogradima i plastenicima.

 

Inače, projekt „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“, kojeg provodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, financiran je darovnicom Eurostata kroz modul „Knowledge innovation project on accounting for ecosystems“, a to je ujedno i jedan od prvih praktičnih projekata o uslugama ekosustava na nacionalnom nivou.