Razvoj marikulture u Malostonskom zaljevu od iznimnog je značaja za Županiju

U Palači Ranjina održan je sastanak na temu daljnjeg razvoja i unapređenja marikulture na području Malostonskog zaljeva i Malog mora kao iznimno važne gospodarske grane na tom području temeljene na kulturološkom, povijesnom i gospodarskom nasljeđu.

S obzirom na to da je izmjenom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nadležnost nad dodjelom koncesija u ovom području prešla u nadležnost Županije, protekla godina iskorištena je za uređenje stanja, uspostavu koncesijskog sustava sa svim korisnicima koji su dosad iskazali interes te za utvrđivanje daljnjih smjernica za razvoj marikulture na ovom području.

U vezi s tim, cilj ovog sastanka bio je definirati određena područja za osiguranje infrastrukture za razvoj marikulture koja se u prvom redu odnosi na mjesta za privez, ukrcaj i iskrcaj potrebne opreme za uzgoj, kao i samih školjaka i sl.

Zaključeno je kako se poslovi utovara, istovara, skladištenja i sl. mogu najkvalitetnije obavljati na područjima na obali razvrstanim kao dijelovi luke, a koje bi u budućnosti trebale imati uređene obale manjih dimenzija namijenjene isključivo za potrebe plovila koje se koriste u svrhu uzgoja, te da je iste potrebno planirati u prostorno-planskoj dokumentaciji kako bi se mogle realizirati u skladu sa Zakonom o gradnji.

Na sastanku su bili zamjenici župana Dubrovačko-neretvanske županije, Joško Cebalo i Žaklina Marević, načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić, pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Ivo Klaić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Nikolina Kraljević, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a Mato Oberan te predstavnici Udruge Stonskih školjkara.