Rekordna godina za jadransku kozonošku u Dubrovačkom primorju

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije već treću godinu provodi praćenje stanja jadranske kozonoške.

Jadranska kozonoška je biljka iz porodice orhideja i jedna je od najrjeđih biljnih vrsta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zabilježena je na samo jednom lokalitetu, Lisačkim rudinama u Dubrovačkom primorju, koji je dio ekološke mreže Natura 2000 te njome upravlja Javna ustanova. Do prošle godine zabilježene su dvije do tri jedinke, a ove godine utvrđeno je 18 jedinki jadranske kozonoške. Sljedeće najbliže nalazište u Hrvatskoj nalazi se tek na otoku Braču.

Ako uočite jadransku kozonošku, koordinate ili približnu lokaciju s fotografijama pošaljite djelatnicima Javne ustanove na e-mail: info@zastita-prirode-dnz.hr te na taj način pomozite očuvanju vrste. Staništa na kojima se može pronaći su krški travnjaci i rubovi šuma.