Rezultati desetog ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je deseto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 17. do 28. rujna 2018. godine. Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 118 plaža, more na 116 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je more na plažama Hotel Dubrovnik Palace u Dubrovniku i Sreser u Janjini na poluotoku Pelješcu bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.