Sastanak projekta ‘Funkcionalna regija’

Na sastanku kojeg je vodila predsjednica Radne skupine promet, zamjenica dubrovačko-neretvanskog župana Marija Vučković, predstavljen je izvještaj izrađivača Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija.

Naime, tvrtke Trames i Ramboll Denmark trenutačno su u fazi prikupljanja i analize podatke za detaljan pregled postojećeg stanja prometa u regiji. Istaknuto je i kako se suočavaju s problemom nedostatka ili nepostojanja podataka iz područja bitnih za izradu Plana te je naglašena i potreba za suradnjom sa susjednim regijama na razmjeni planskih dokumenata.

Na sastanku je predstavljen i tim iz Oikona – Instituta za primijenjenu ekologiju, podugovaratelja izrađivača koji će raditi Stratešku studiju u postupku Strateške procjenu utjecaja na okoliš, kojeg je također potrebno provesti u sklopu izrade Glavog plana razvoja regije. Zajedno sa županijskim Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i prirode u narednom će razdoblju definirati sadržaj Strateške studije i uputiti ga na mišljenje svim relevantnim institucijama.

Nositelj projekta ‘Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija’, vrijednog 6,46 milijuna kuna, je Dubrovačko-neretvanska županija, a 85% ovog iznosa financira se bespovratno putem strukturno-investicijskih instrumenata EU. Projekt traje do kolovoza ove godine, a krajnji rezultat bit će i multi-modalni prometni model s prijedlozima najboljih prometnih rješenja koji će se uvrstiti u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije i biti podloga za apliciranje za financijska sredsta iz europskih fondova.