Stižu europski novci za vodu u Primorju

Projekt kojeg je Regionalna razvojna agencija DUNEA, zajedno s nositeljem,  Vodovodom Dubrovnik te Općinom Dubrovačko primorje, prijavila na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda” na listi je odobrenih zahtjeva.

 

Riječ je o projektu ”Vodoopskrbni podsustav Majkovi i Dubravica” u Dubrovačkom primorju kojim će se staviti u funkciju 70 priključaka za vodu u naselju Majkovi, s tendencijom rasta broja priključaka i ostvarivanja gospodarskih priključaka.

 

Cilj projekta je osigurati redovitu vodoopskrbu stanovništva pitkom vodom i protupožarnu zaštitu naselja Majkovi, a osigurava se priključkom na već izgrađeni sustav vodoopskrbe Gornjih sela Orašca u naselju Riđica. Završetak je planiran krajem 2018. godine.

 

Ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna kuna, a iznos bespovratne potpore odobren ovom Odlukom je 7.514.987,11 kuna.

 

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na natječaj raspisan u rujnu prošle godine. Ukupni iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna.  Agencija će s korisnicima sklopiti Ugovor o financiranju, a kroz provedbu odobrenih projekata značajno će se unaprijediti kvaliteta života te omogućiti ostanak stanovništva na ruralnim područjima.