Što nova NUTS2 klasifikacija znači za Hrvatsku?

Glavni cilj Kohezijske politike Europske unije, koja se još naziva i politikom solidarnosti, je osiguravanje financijskih sredstava za manje razvijene regije zemalja članica Europske unije. Razlike u razvijenosti regija postoje od samog osnutka Unije, a statistička podjela regija – NUTS2 klasifikacija, predstavlja instrument kojom se sredstva pravedno raspodjeljuju.

Na prvi pogled samo tehničko pitanje, klasifikacija NUTS-a Europske unije zapravo igra važnu ulogu u provedbi Kohezijske politike EU-a. Reorganizacija hrvatske NUTS2 klasifikacije u četiri statističke regije značajno će promijeniti uvjete za buduću provedbu Kohezijske politike u Hrvatskoj. Pravnu osnovu NUTS2 klasifikacija dobila je 2003. godine Uredbom (EZ) br. 1059/2003. Trenutna pravna osnova za NUTS klasifikaciju je Uredba (EU) 2016/2066., a 2018. ova je regulativa dopunjena dodatnim teritorijalnim tipologijama.

NUTS klasifikacija slijedi tri načela: a) donju i gornju granicu stanovništva; b) orijentaciju na administrativne podjele i c) redovne i izvanredne promjene. Uredba NUTS definira gornju i donju granicu ovisno o veličini – NUTS 1 (najmanje 3 000 000 do 7 000 000), NUTS 2 (najmanje 800 000 do 3 000 000) i NUTS 3 (najmanje 150 000 do 800 000). Međutim, predviđaju se izuzeća pod određenim geografskim, socioekonomskim, povijesnim, kulturnim ili okolišnim okolnostima. Iako se pokušavaju alocirati regije usporedive veličine na istu NUTS razinu, još uvijek postoje velike razlike u populaciji na svakoj razini. U pravilu, klasifikacija NUTS-a odražava teritorijalnu administrativnu strukturu država članica, posebice radi prikupljanja podataka. U načelu postoji mogućnost promjene NUTS klasifikacije na nacionalnoj razini, ali samo svake tri godine. To može biti posljedica promjena u teritorijalnoj ili socioekonomskoj situaciji u regijama.

Vlada Republike Hrvatske u siječnju je predstavila prijedlog nove NUTS2 klasifikacije za Hrvatsku, a na temelju stručne podloge Instituta za razvoj i međunarodne odnose koji je u svom istraživanju razmatrao nekoliko opcija. Najizglednija opcija je statistička podjela Hrvatske na središnju i istočnu, sjevernu, jadransku i Grad Zagreb koji prelazi u kategoriju razvijenijih regija. Nova NUTS2 podjela omogućuje da velik dio područja Republike Hrvatske ostvari pravo na veći stupanj regionalnih potpora nego što bi to bio slučaj da se nastavi s korištenjem postojeće klasifikacije i to predstavlja najveću pozitivnu promjenu koju nosi nova klasifikacija. Izdvajanje Grada Zagreba u posebnu regiju omogućit će povoljnije uvjete za ostale hrvatske regije, posebice one na istoku. Istovremeno, Zagrebu se otvaraju mogućnosti razvoja prema vlastitim potrebama.
Takav redizajn NUTS2 klasifikacije dostavljen je Eurostatu (europskom statističkom uredu) i tamo će biti revidiran. Reorganizacija NUTS klasifikacije samo je jedan od uvjeta za buduću uspješnu provedbu Kohezijske politike EU u Hrvatskoj. Ključno je da operativni programi budu programirani na temelju potreba „s terena“, pogotovo uzimajući u obzir gospodarske, ali i geografske različitosti unutar Republike Hrvatske. Upravo zbog toga, potrebni su konstantni napori i suradnja između Vlade Republike Hrvatske i jedinica lokalne i regionalne samouprave koje najbolje poznaju posebnosti hrvatskih regija.