U Dubrovniku i Splitu predstavljen projekt Green economy and CO2

U Palači Ranjina održano je predstavljanje projekta Green economy and CO2 za predstavnike relevantnih javnih institucija: Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Na predstavljanju projekta sudjelovali su i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo i more, koji je nadležan za  njegovu provedbu  te predstavnici Javne ustanove DUNEA koji kao tehnička pomoć sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti. Predstavljanju projekta nazočio je i projekt menadžer g. Antonio Cinti kao predstavnik glavnog partnera Regionalne agencije ARPAE iz Italije.

Voditelj projekta ispred Dubrovačko-neretvanske županije Čedo Vučković uvodno je obrazložio svrhu i ciljeve projekta, upozorivši na važnost borbe protiv klimatskih promjena i  podizanja razine svjesnosti na međunarodnoj razini o štetnosti posljedica koje takve promjene generiraju u svijetu.

G. Cinti je u svom izlaganju predstavio detaljnu razradu svih projektnih aktivnosti i koristi koje provedba projekta donosi. Poseban osvrt dao je na  Pilot aktivnost odnosno uspostavu dobrovoljnog tržišta ugljika kao ekonomskoj eksploataciji CO2 kroz realizaciju poljoprivrednih aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

U sklopu boravka projektnog menadžera hrvatskim partnerima održan je u Splitu trilateralni koordinacijski sastanak o daljnjim koracima realizacije projektnih aktivnosti. Osim Dubrovačko-neretvanske županije na projektu kao projektni partneri iz Hrvatske sudjeluju JU RERA iz Splitsko-dalmatinske županije te Agencija za ruralni razvoj AGRRA iz Zadarske županije.

Projekt GECO2 se pridružuje borbi protiv klimatskih promjena razvijajući nove poljoprivredne i industrijske modele. Cilj projekta je uspostava regionalnih centara za promatranje klimatskih promjena kao i predstavljanje hrvatskim i talijanskim tvrtkama novog dobrovoljnog tržišta ugljika kroz ekonomsku valorizaciju poljoprivrednih praksa.