U sklopu projekta ”Zdrav za 5” osnovnoškolci iz Mokošice obišli Grabovicu i Reciklažno dvorište

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije i Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske i ove godine su provedene aktivnosti u sklopu projekta “Zdrav za 5!”.

Osnovni ciljevi projekta “Zdrav za 5!” su aktivno mijenjanje štetnih životnih navika kod mladih, mijenjanje stavova o nužnosti zaštite zdravlja, okoliša i prirode. U okviru 2. komponente Projekta provedene aktivnosti usmjerene su na podizanje razine svijesti mladih o vlastitoj ulozi u očuvanju okoliša. U suradnji s Osnovnom školom Mokošica, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom Čistoća d.o.o. Dubrovnik, organiziran je obilazak učenika osmih razreda Osnovne škole Mokošica odlagališta otpada Grabovica te reciklažnog dvorišta u Mokošici. Održana su tematska predavanja Lucije Kusalić, voditeljice Odjela razvoja i zaštite okoliša tvrtke Čistoća d.o.o. Dubrovnik, koja je informirala učenike o načinu odlaganja otpada na odlagalištu Grabovica, o važnosti odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada, kao odgovornom ponašanju pojedinca u cilju zaštite okoliša. Dolores Grilec, voditeljica Odjela za okoliš, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije održala je predavanje o vodi u prirodi, načinu njene zaštite, izvorištu Ombla, kao i o mjerama koje se poduzimaju na odlagalištu u cilju zaštite vode za ljudsku potrošnju.