Ušće Neretve očišćeno od smeća i stranih biljnih vrsta

Povodom Dana planeta Zemlje djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirali su dvije važne akcije na ušću Neretve.

U suradnji s predstavnicima Grada Ploča, tvrtke Komunalno održavanje. Ploče i Udruge Biom provedena je akcija čišćenja otpada antropogenog podrijetla. Akciji su se odazvali učenici i nastavnici Osnovne škole Opuzen i Osnovne škole Ivo Dugandžić-Mišić iz Komina, a prikupljen otpad u najvećoj su mjeri predstavljali plastika i staklo. Djelatnici Javne ustanove učenike su upoznali s prirodnim vrijednostima ušća Neretve, a Matea Pirjevac iz tvrtke Komunalno održavanje Ploče educirala ih je o prijetnjama koje otpad može predstavljati te mogućnostima koje proizlaze iz pravilnog postupanja s istim.
Nakon uklanjanja otpada uslijedila je jednako vrijedna akcija uklanjanja stranih (alohtonih) biljnih vrsta. S površine obrasle zeljastom vegetacijom, a koja ima vrlo važnu ulogu u zaštiti ptičjih vrsta prilagođenih hranjenju u plitkom moru, uklonjene su drvenaste vrste čiji bi daljnji razvoj u budućnosti onemogućavao njen rast. Naime, uznemiravanje je jedna od najvećih prijetnji ptičjim vrstama koje obitavaju na ušću, a zahvaljujući vegetacijskim pojasevima poput ovog smanjuje se intenzitet uznemiravanja.
Uklonjene su jedinke alepskog bora (Pinus halepensis) te sjevernoameričke vrste bagrema (Robinia pseudoacacia).