Vila Čingrija postaje Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – podsektor: turizam i ugostiteljstvo

U Palači Ranjina danas su potpisani ugovori kojima je Vila Čingrija dana u podzakup Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik, a čime su stvoreni preduvjeti za početak provedbe projekta Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – podsektor: turizam i ugostiteljstvo.

Naime, potpisivanjem ugovora između gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića i župana Nikole Dobroslavić Grad Dubrovnik je Vilu Čingriju dao u zakup Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a koja ju je potom dala u podzakup Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik. Istom prilikom je između Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Dubrovnika i Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji u prijavi i provedbi projekta Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – podsektor: turizam i ugostiteljstvo.

„Danas ovdje potpisujemo tri važna ugovora za provedbu projekta Centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u kojem sudjeljuju Turistička i ugostiteljska škole Dubrovnik, koja je proglašena Centrom kompetentnosti, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Ministarstvo turizma i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a u projekt će biti uključeni i gospodarstvenici, kao vrlo važan segment“, rekao je župan Dobroslavić. Župan je pojasnio i kako će ovaj Centar služiti usavršavanju kadrova nakon završene Turističke i ugostiteljske škole, ali i za školovanje odraslih, prekvalifikacije za turistička zanimanja i sve ostalo što s time ide, a u projekt su uključene još četiri škole s područja županije, čime je stvoren cijeli sustav za zanimanja obuhvaćenima projektom.

Župan Dobroslavić je istaknuo kako je ovaj projekt vrijedan 105 milijuna kuna, a provodit će se u dva dijela, od čega se jedan dio odnosi na uređenje prostora Vile Čingrije, Garišta i u manjem dijelu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, a drugi dio odnosi na progame koji će se provoditi u Centru. Dodao je i kako će dodatni značaj programima davati stručnjaci koji će u tim programima sudjelovati, a pri čemu posebno valja istaknuti stručnjake iz Baskije, koji su jedni od ponajboljih u tom segmentu.

„Zahvaljujem Gradu Dubrovniku koji je uložio svoju vrijednu nekretninu u ovaj projekt i drago mi je jer vjerujem da smo sada ispunili sve uvjete, do kraja mjeseca ćemo jedan dio projekta prijaviti na natječaj. Zahvaljujem svima na dosadašnjem trudu i na onome što smo dosada postigli, posebice i našoj Regionalnoj agenciji te vjerujem da ćemo uspješno nastaviti zajedno i u realizaciji projekta“, kazao je župan.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković također je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su se stvorili uvjeti za jedan ovakav projekt: „Grad Dubrovnik se uključio u ovaj iznimno važan projekt za naš grad, ali i za našu županiju jer nije svejedno gdje će ovakav Centar biti. Kada se stvorila prilika da kupimo Vilu Čingriju razgovarali smo upravo o tome kako bi bilo dobro da je stavimo u javnu namjenu, a što je upravo ovakav projekt. On ima i svoj javni i obrazovni karakter sa glavnim ciljem da se podiže razina konkurentnosti grada Dubrovnika, jer kao što svi znamo, mi imamo izvanrednu Turističku i ugostiteljsku školu iz koje nam dolaze brojni kadrovi koji su potrebni, ali potrebna je i nadogradnja i potrebno je kontinuirano obrazovanje, a kako bi se podigla razina pružene usluge.“, istaknuo je gradonačelnik Franković. Dodao je i kako je uvjeren da će se to realizirati upravo kroz ovaj projekt, koji će puno toga dobroga donijeti našem gradu, ali i da će se nastaviti zajednički trajno ulagati u podizanje kvalitete kadrova u turizmu, posebno istaknuvši kako je ponosan što jedan ovakav objekt nije pošao u privatne ruke nego postaje društveno korisnim objektom.

Ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik zahvalio je Županiji i Gradu na potpori i razumijevanju, istaknuvši kako škola to nastoji opravdati i kako je jedan od najboljih dokaza tome činjenica da je TUŠ Dubrovnik proglašena Centrom kompetentnosti, a za što je trebalo zadovoljiti određene kriterije i postići određene rezultate. „Ja sam danas posebno radostan, jer ovo je projekt kojim u sinergiji želimo unaprijediti sve one dobre rezultate koje škola ima iza sebe posljednjih 70 godina. Proglašenjem Centrom kompetentnosti naša je škola preuzela na sebe i obvezu vođenja brige o školovanju kadrova u cijeloj našoj županiji, a čemu će upravo ovaj projekt doprinijeti budući da su nam partneri još tri škole koje se bave programima turizma i ugostiteljstva te poljoprivredna škola, koju ćemo uključiti u projekt kroz „slow food“ koncept, odnosno namjera nam je nuditi autohtone proiozvode, koji će se proizvoditi kod nas i čime bismo dugoročno poticali još bolji razvoj našeg kraja, naše županije.“, istaknuo je ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.