Zamjenica Marević, v.d. pročelnice Dadić i ravnatelj TUŠ Perušina u Ministarstvu turizma nazočili konferenciji ”Uspostava centara kompetentnosti u turizmu”

Zamjenica župana Žaklina Marević, v.d. pročelnice UO za društvene djelatnosti Jelena Dadić te ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole Antun Perušina nazočili su u Ministarstvu turizma konferenciji ”Uspostava centara kompetentnosti u turizmu” gdje je predstavljen koncept centara uz poticaj umrežavanju i suradnji osnivača i ustanova za strukovno obrazovanje koje su iskazale interes za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti u turizmu, s gospodarskim subjektima, strukovnim komorama i udruženjima, visokim učilištima, ustanovama za strukovno obrazovanje i drugim dionicima koji djeluju u sektoru turizma i ugostiteljstva. Naglasak konferencije stavljen je na povezivanje s potrebama gospodarstva i tržištem rada, a upravo u tom smjeru gospodarski subjekti jesu ključni partneri u procesu uspostave centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.
U skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju regionalni centar kompetentnosti određuje se kao mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanja i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.
Konferenciju je organiziralo Ministarstvo turizma kao posredničko tijelo razine 1 u okviru OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, u skladu s objavljenim javnim pozivom osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.