Zamjenica župana sudjelovala na okruglom stolu o nasilju među djecom i obitelji

Zamjenica župana Žaklina Marević sudjelovala je u okruglom stolu na temu nasilja među djecom i obitelji, koji je u okviru projekta „Zaustavi nasilje“ organizirala Udruga Poseban prijatelj, a u suradnji s Općom bolnicom i Poliklinikom za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih.

U Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Opće bolnice Dubrovnik – Poliklinike za zaštitu djece i mladih, Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnici škola i vrtiće te udruga, odnosno svi ključni dionici koji se bave problematikom nasilja nad i među djecom.

Tijekom rasprave kao najvažnije je istaknuto kako je, osim preventivnog djelovanja koje mora biti sustavno i trajno, najvažnije da svatko od nas prepozna i prijavi nasilje, a kao jedno do rješenja ovog problema istaknuto je i učvršćivanje i daljnji razvoj međuresorne suradnje.