Započele radionice za članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko-neretvanska županija provodi radionice za jačanje kapaciteta Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (PVTR) u sklopu projekta OPERA II, a prva od tri planirane radionice održala se 23. i 24. listopada u Hotelu Lero.

Članovi partnerstva su predstavnici javnog, gospodarskog, obrazovnog i civilnog sektora s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a prvog dana radionice, uz primjeri dobre prakse, analizirali su se kapaciteti partnerstva za zapošljavanje i organizacijska analiza partnerstva, načini umrežavanja dionika kao i mapiranje stanja u lokalnoj zajednici i definiranje funkcija lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Drugog dana radionice teme su bile timski rad i funkcioniranje timova, najčešće pogreške i izazovi u timskom radu, uz organizaciju rada timova po različitim organizacijskim strukturama te komunikacija unutar tima uz samoprocjenu timskih kapaciteta.

U dvodnevnim radionicama analizirao se dosadašnji rad PVTR-a, analizirala su se i ključna pitanja koja se nalaze u Strategiji razvoja ljudskih potencijala DNŽ 2016-2020 koja će biti revidirana kroz projekt OPERA II u sljedećoj fazi projekta.

Opći cilj projekta ‘OPERA II’- „Razvoj i promocija partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije“, je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima DNŽ

Uz nositelja Dubrovačko-neretvansku županiju, partneri na projektu su Regionalna agencija DUNEA, Dubrovačka razvojna agencija DURA, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Korčulanska razvojna agencija za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA, Sveučilište u Dubrovniku i Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Vrijednost projekta iznosi 1.496.681,54 kuna, te je financiran sto posto iz Europskog socijalnog fonda.