Župan Dobroslavić na Danu proširenja EU

Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu sastanka Radne skupine za Zapadni Balkan koji se u organizaciji Europskog odbora regija u sklopu Dana Proširenja danas održava u Bruxellesu. Radna skupina za Zapadni Balkan obuhvaća države Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo.

Bosna i Hercegovina je u veljači ove godine podnijela zahtjev za članstvo u EU, čime se daje poticaj  toj zemlji u postupku proširenja, Albanija je ostvarila napredak uvođenjem novog zakonodavstva dok je Kosovo nakon stupanja na snagu  Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u travnju ove godine ostvarilo pozitivan napredak u postupku normalizacije odnosa i dijaloga između Beograda i Prištine.

Na sastanku se razmjenjuju iskustva država članica EU i susjednih zemalja o politikama na području lokalne i regionalne samouprave i pouke iz projekata za podršku dobrom upravljanju na lokalnoj i regionalnoj razini. Raspravlja se također o ulozi podnacionalnih vlasti u izazovima izbjegličke krize, te o njihovom uključivanju u projekte prekogranične suradnje.

Europski odbor regija se zalaže za veću uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u učinkovitu raspodjelu predpristupnih fondova koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete javne uprave, vladavinu prava, demokratsko upravljanje, podršku gospodarskom razvoju i doprinosu borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Očekuju se poboljšanja u preciznijem i učinkovitijem usmjeravanju sredstava te jačanju administrativnih kapaciteta na lokalnoj i regionalnoj razini.

U sklopu Dana Proširenja u Bruxellesu će se osim sa ovom radnom skupinom, održati i sastanci radnih skupina za Tursku i Crnu Goru te okrugli stol u suradnji s Glavnom upravom Europske Komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju.