Župan Dobroslavić održao videokonferenciju s općinskim načelnicima

Župan Nikola Dobroslavić održao je u srijedu videokonferenciju s načelnicima Dubrovačkog primorja, Stona, Janjine, Orebića, Trpnja, Lumbarde, Smokvice, Blata, Vele Luke, Lastova, Mljeta, Zažablja, Slivna i Kule Norinske.

Općine su aktivne u borbi protiv pandemije koronavirusa, imaju velike probleme s prihodima, smanjuju plaće i donose mjere za pomoć gospodarstvu. Trebaju, međutim, pomoć od strane države zbog izostanka prihoda. Župan Dobroslavić je preporučio da Općine, kao što radi Županija, ustraju na EU projektima za koje se financiranje ne prekida. Istaknuo je i kako će imati punu potporu Županije u smislu opstanka svih općina koje izvršavaju sve funkcije lokalne samouprave predviđene zakonom.