Župan Dobroslavić u BiH sudjeluje u radu zajedničke diplomatske misije Europskog kongresa lokalne i regionalne vlasti Vijeća Europe i Europskog odbora regija na temu izbora u Mostaru

Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu zajedničke diplomatske misije Europskog kongresa lokalne i regionalne vlasti Vijeća Europe i Europskog odbora regija u okviru sastanaka s predstavnicima institucija EU-a u BiH, institucija BiH, predstavnicima političkih stranaka i NVO u Sarajevu i Mostaru.

Misija je fokusirana na pripremu za održavanje lokalnih izbora u Mostaru u drugoj polovini 2020. godine i pitanja vezana za najnoviju presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Irma Baralija. Naime, izbori u gradu Mostaru nisu održani od 2008. godine, zbog niza političkih i zakonodavnih razloga te se ova presuda smatra mogućim poticajem za pronalazak rješenja i zakonodavnog okvira za organizaciju izbora u gradu Mostaru.

Održani su sastanci u Sarajevu s Visokim predstavnikom za BiH Valentinom Inzkom, zamjenikom predsjednika parlamenta BiH Nebojšom Radmanovićem, predsjednikom Centralne izborne komisije BiH Brankom Petrićem, predsjednikom Ustavnog suda BiH Zlatkom Kneževićem te predstavnicima OSCE-a kao i šefom ureda Vijeća Europe u BiH veleposlanikom Dragoslavom Štefanekom. Sastanak u Mostaru održan je s predstavnicima političkih stranaka, stručnjacima, te NVO organizacijama kao i udrugama mladih s područja grada Mostara.

Rezultati ovih sastanaka bit će uključeni u izvješće o BiH Vijeća Europe kao i pripremu za promatračku misiju na sljedećim lokalnim izborima u BiH koji se trebaju održati u listopadu 2020. godine.