ŽUPAN NA SASTANKU U EUROPSKOJ KOMISIJI ‘Rezovi u proračunu Europske unije za poljoprivrednu politiku neprihvatljivi su za regije i gradove’

Župan Nikola Dobroslavić održao je sastanak s direktorima i stručnjacima iz Uprave Europske Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) u Bruxellesu.

Ova Uprava Komisije nadležna je za politiku Europske unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te se bavi svim aspektima zajedničke poljoprivredne politike. Povod sastanka u Bruxellesu je prijedlog novog proračuna EU nakon 2020. godine te izrada Mišljenja Europskog odbora regija za koje je kao izvjestitelj imenovan župan Dobroslavić.

Na sastanku se govorilo o detaljima prijedloga novog proračuna u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te je župan Dobroslavić predstavio dosadašnje rezultate brojnih konzultacija i sastanaka na institucionalnom nivou kao i s dionicima koji pokazuju opću suglasnost da sredstva u budućem proračunu za Zajedničku poljoprivrednu politiku ne bi smjela biti smanjena kao što je to u prijedlogu Komisije.

Župan je naglasio da su predloženi rezovi za poljoprivrednu politiku neprihvatljivi za lokalnu i regionalnu samoupravu. Smanjenja od 13 do 16 posto pogađaju regije diljem EU, dok je posebno za regije osjetljiv problem ruralnog razvoja kao drugog stupa Zajedničke poljoprivredne politike jer je ruralno područje veoma ranjivo i pod trajnim odseljavanjem.

U sklopu rada na Mišljenju o Višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine, župan Dobroslavić će još odraditi sastanke s Upravama Europske Komisije za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) i Upravom za proračun  (DG BUDG).