Župan sudjelovao na 49. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na 49. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija u Zagrebu, na kojoj je bio i izvjestitelj za točku dnevnog reda “Višegodišnji financijski okvir EU 2021.-2027.”

Izvršnom je odboru župan predstavio osnovne odrednice proračuna koji će definirati desetljeća pred nama pri čemu je istaknuo kako je Europska komisija imala težak posao pri izradi Višegodišnjeg financijskog okvira, osobito uzimajući u obzir izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, ali se, dodao je, načela partnerstva i višerazinskog upravljanja moraju u potpunosti poštivati kako bi se osigurala uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. “Upravo zbog toga Odbor pozdravlja nastojanja Komisije da primjeni učinkovitije mehanizme kojima će se osigurati poštivanje vladavine prava, pravna sigurnost u svim zemljama članicama te učinkovitija borba protiv prevara i korupcije”, rekao je župan Dobroslavić.

U svom izlaganju župan je naglasio i kako novi financijski okvir predviđa povećanje sredstava za područja koja se odnose na nove izazove kao što su migracije i upravljanje granicama, istraživanje i inovacije, Erasmus+ te daljnje osnaživanje ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena kroz sve politike Europske unije, a osvrnuo se i na predviđena smanjenja sredstava za Kohezijsku politiku i Zajedničku poljoprivrednu politiku.

”Značajna smanjenja u područjima koja kontinuirano dokazuju svoju europsku dodanu vrijednost i koja predstavljaju najvidljivije europske politike kod europskih građana imala bi dugoročno vrlo negativne posljedice na rast i razvoj europskih regija jer se u pitanje dovodi postizanje jednog od najvažnijih europskih ciljeva, a to je ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija“, rekao je župan te zaključio kako prijedlog Višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020. godine treba prije usvajanja doraditi i poboljšati kako bi mogao ispuniti očekivanja građana Europske unije kao i potrebe lokalne i regionalne samouprave.

Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija je, između ostalog, raspravljao i o nacrtu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, predstavljen je program za mlade Euroscola i Škola ambasadora Europskog parlamenta (predstavnici Europskog parlamenta), a bilo je riječi i o promociji ženskog poduzetništva te projektima BUDUĆNOST HRVATSKE i HRVATSKE ŽUPANIJE U SRCU ZAGREBA.