Župan sudjelovao na skupštini MedCities-a

Župan Dobroslavić je sudjelovao u radu godišnje skupštine MedCities-a, mreže mediteranskih gradova, koja se održava u Dubrovniku.

Mreža MedCities je ujedno i član stalne Skupštine regionalnih i lokalnih vlasti Euro Mediterana (ARLEM) koju je na ovoj skupštini kao izaslanik predsjednika Odbora regija EU Markku Markkula  zastupao župan Dobroslavić.

Župan je pritom u kontekstu politike EU prema susjedstvu naglasio da je cilj istaknuti ulogu lokalnih i regionalnih vlasti kao strateških partnera za dobro upravljanje i uspješan razvoj, te provedbu kohezijske politike na prostoru južnog i istočnog Mediterana kao i dovesti Euro-mediteransku suradnju bliže građanima i njihovim potrebama u svakodnevnom životu. Istaknuo je pritom i mogućnosti kroz INTERREG program EU usmjeren na razvoj i suradnju sa susjednim zemljama.

Cilj Skupštine regionalnih i lokalnih vlasti Euro Mediterana (ARLEM) je dati lokalnim i regionalnim predstavnicima Euro-mediteranskog partnerstva platformu za uspostavu izravnog dijaloga s europskim institucijama, te pružiti mogućnost za strukturni dijalog partnera u području trgovine i gospodarstva, te promicanja stvaranja novih radnih mjesta.