Županija rješava koncesije za školjkare

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na informativno-edukativnoj radionici u Stonu, na kojoj se razgovaralo o aktualom stanju hrvatskog ribarstva i marikulture. Radionici je prisustvovao i pomoćnik ministra poljoprivrede Ante Mišura.

U ovoj prigodi moglo se čuti o poziciji hrvatskih ribara u odnosu na zakonodavstvo EU i primjenu novih mjera. Poseban naglasak stavljen je na aktualne teme u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – školjkarstvo i uporabu tradicionalnih alata u ribarstvu, čije korištenje po odredbama EU dolaze u pitanje.

Na temu ‘EU fondovi i mogućnosti sufinanciranja u ribarstvu’ izlaganje je imala načelnica Sektora za EU fondove u Ministartvu poljoprivrede Irena Jahutka, koja je pojasnila sadašnje uvjete i mogućnosti sufinanciranja koje ubuduće idu isključivo preko Operativnog programa.

Župan Dobroslavić donio je dobre vijesti školjkarima koji uskoro mogu očekivati dodjelu koncesija. Naime, zadaća o dodjelama koncesija za uzgoj na moru nedavno je s razine Vlade RH ”spuštena” na razinu županije te su, nakon raspisanog natječaja, upravo u tijeku odobrenja kojima će ova vrsta uzgoja, nakon što su koncesije prije nekog vremena istekle, ponovno biti legalizirana.

O aktivnostima FLAG-a Južni Jadran govorio je njegov voditelj Mato Oberan, a o aktivnostima Savjetodavne službe za ribarstvo i marikulturu viši koordinator za ribarstvo Lav Bavčević. Radionicu su organizirali Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, FLAG Južni Jadran te udruga Stonski školjkari – Ston.

Prethodno je pomoćnik ministra  Mišura sa suradnicima obišao ured FLAG-a i mini ribarnicu, koja je otvorena kao pilot projekt te izrazio zadovoljstvo onim što je vidio u Stonu.

IMG-20170317-WA0019