ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Održana je treća redovna sjednica Županijskog operativnog centra na kojoj se raspravljalo o provedbi Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Tijekom sjednice dogovoreno je i daljnje održavanje redovne vježbe ŽOC-a, a s ciljem uvježbavanja, obaviještavanja te postupanja u slučajevima iznenadnog onečišćenja mora. Analizirano je postupanje nadležnih službi prilikom zapaljenja jahte KANGA kod Malog Vratnika, na jugoistočnoj strani poluotoka Pelješca, a sve u svrhu preventivnog djelovanja kako bi se spriječilo onečišćenje mora uljnim derivatima.

Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović izvijestio je o nabavi dvije vatrogasne brodice, koje će uz opremu za gašenje požara imati i opremu za sprječavanje širenja i sanaciju onečišćenja mora uljnim derivatima te će biti stacionirane u Dubrovniku i na otoku Mljetu, a operativno će djelovati u akvatoriju cijele Dubrovačko-neretvanske županije.