13. svibnja 2019. – Objava konačnih rezultata izbora za nacionalne manjine