Informativne radionice za gradove i općine o održivom gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to im je osigurano 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.
Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA na temu natječaja Ministarstva koji je u najavi, organiziraju informativne radionice za izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će se održati :
25. siječnja (četvrtak), u gradskoj vijećnici Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen s početkom u 10:00 sati i 29. siječnja (ponedjeljak) u vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston s početkom u 10:00 sati.
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za koje se dodjeljuju bespovratna EU sredstva, među ostalim, uključuju letke, brošure i plakate za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje. Također, među aktivnostima koje se sufinanciraju su i specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom, uspostavljanje mrežnih stranica o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnju postojećih stranica JLS-a sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom, javne i edukacijske tribine za građane, informativno-obrazovni materijali, radionice, kostimirani igrokazi i predstavi za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom; izrada aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone i slično.
Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Poziv je objavljen na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi na javnom portalu sustava . Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018., a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
Javni poziv dostupan je na sljedećim poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/provedba-programa-izobrazno-informativnih-aktivnosti-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom/
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=eb3310cd-1023-4f3a-b0e4-11120ddacb93&pozivVersionId=50076348-6a24-456b-aa0e-c480b55b4aba