Izrada Županijskog programa za mlade – poziv na radionice u općini Lastovo, općini Vela Luka i općini Mljet

Dubrovačko-neretvanska županija u partnerstvu sa udrugom Europski dom Dubrovnik, u sklopu Županijskog programa za mlade organizira radionice za dionike iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije koji na različite načine skrbe za mlade kao što su jedinice lokalne samouprave, obrazovne, znanstvene, kulturne i socijalne ustanove te udruge mladih i za mlade.

Radionice će se održati :

u zgradi Općine Mljet (Zabrežje 2, Babino Polje) 24. travnja 2018. godine u terminu od 13:30 do 15:00 sati.

u zgradi Općine Vela Luka (Obala 3 br. 19, Vela Luka) 26. travnja 2018. godine u terminu od 13:30 do 15:00 sati.

u zgradi Općine Lastovo (Dolac 3, Lastovo) 27. travnja 2018. godine u terminu od 11:00 do 12:30 sati.