Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena “Glavice” na području Općine Slivno

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

 

KLASA: 351-01/17-01/33

URBROJ: 2117/1-53/1-17-07

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ: EKSPLOATACIJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA “GLAVICE”

 

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena “Glavice”, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 20. ožujka 2017.
  2. Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 06. travnja 2017. do zaključno 05. svibnja 2017.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u prostorijama Općine Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
  4. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i sažetak Studije.
  5. Javno izlaganje Studije održat će se u četvrtak, 20. travnja 2017. u prostoriji Vijećnice Općine Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 11:00 sati.
  6. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
  7. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
  8. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  9. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnik

Nikola Veraja