Obavijest o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko – neretvanske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče I. Faza – grupa 100 i pripadajuća infrastruktura i prekrcajni lučki terminal tekućih tereta – brod skladište operatera ATT – Adriatic Tank Terminals d.o.o