Odluka o financiranju projekata izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz Proračuna Dubrovačko-neretvanke županije za 2019.