Poziv na otvorenje izložbe SpeloSton

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva „Sniježnica‟ je u razdoblju od listopada 2018. do svibnja 2019. godine proveo speleološko istraživanje Općine Ston u sklopu programa INA – Zeleni pojas, kroz projekt „Tajne podzemnog svijeta Općine Ston‟. Partneri u projektu bili su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te Hrvatsko biospeleološko društvo.

Ukupno je istraženo i topografski snimljeno 19 speleoloških objekata, odnosno 7 jama i 12 špilja. Izmjereno je i nacrtano oko 560 metara špiljskih i jamskih kanala. Najduža špilja je Deveterica s ukupno 126 metara, a najdublja jama Sveti Ivan, dubine 33 metra. Fauna je prikupljena u 11 speleoloških objekata i na 3 površinska lokaliteta. Najznačajniji rezultat je otkriće nove vrste jednakonožnog raka iz roda Haplophthalminae. Kroz projekt je uspostavljena izuzetno kvalitetna suradnja sa stanovnicima Općine Ston, koji su u većini slučajeva ukazali na njima znane objekte, a manji se dio pronašao terenskim rekognosciranjem. Rezultati ovog projekta bit će prikazani u sklopu izložbe SpeloSton 28. prosinca 2019. godine u Domu vinarske tradicije Putinoković.