Dubrovačko neretvanska županija - logo Dubrovačko neretvanska županija
OPĆI PODACI O ŽUPANIJI
Katalog informacijaKatalog informacija
Postavite pitanjeVaša pitanja, primjedbe i prijedlozi
 
Pošaljite e-mailPošaljite E-mail
IspisPrint
 
 
 

Prostorni plan Dubrovačko - neretvanske županije

(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 06/03., 03/05., 03/06., 07/10. 04/12.-isp. i 09/13.)

Na temelju članka 100. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12. ), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: 350-02/13-11/31, Urbroj: 531-05-13-02 od 4. srpnja 2013. godine, te članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 07/09.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 1. sjednici, održanoj 19. srpnja 2013. godine, donijela je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Izmjene i dopune).

Izmjene i dopune objavljene su u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 09/13. od 29. srpnja 2013. godine i stupile su na snagu osmog dana od dana objave.

Predmetne Izmjene i dopune zasnovane su na Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 05/12. i 10/12.).

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna temelji se na:

  • Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.),
  • Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1997. godine i
  • Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 50/99.).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna su manje korekcije plana radi ostvarivanja mogućnosti investiranja, te usklađenje s novim Zakonom u dijelu gdje se to pokazalo kao kočnica investicijama.

Radi lakšeg praćenja i provođenja Plana, izrađen je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje, pročišćeni Kartografski prikazi na kojima su vršene izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Obrazloženja, koje donosimo u nastavku:

PLAN

I. Tekstualni dio

II. Grafički dio

KARTOGRAFSKI PRIKAZI (M. 1:100 000):

KARTOGRAMI (M. 1:200 000):

Dodatak

OBRAZLOŽENJE (pročišćeni tekst)

 
Sva prava pridržana I Dubrovačko-neretvanska županija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435