Dubrovačko neretvanska županija - logo Dubrovačko neretvanska županija
OPĆI PODACI O ŽUPANIJI
Katalog informacijaKatalog informacija
Postavite pitanjeVaša pitanja, primjedbe i prijedlozi
 
Pošaljite e-mailPošaljite E-mail
IspisPrint
 
 
 

Prostorni plan Dubrovačko - neretvanske županije

„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. i 2/15.-uskl. i 7/16.); * - Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., „Narodne novine“, broj 10/15. od 28.1.2015. .

PLAN

I. Tekstualni dio

II. Grafički dio

KARTOGRAFSKI PRIKAZI (M. 1:100 000):

KARTOGRAMI (M. 1:200 000):


 
Sva prava pridržana I Dubrovačko-neretvanska županija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435