Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPDNŽ

Izvješće s javne rasprave prijedloga CIDPPDNŽ (Korčula)