Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Poziv javnosti – Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021_2023.

Poziv javnosti – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021_2023.

Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Poziv javnosti – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Poziv javnosti – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području DNŽ za 2020.

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite

Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPDNŽ

Izvješće s javne rasprave prijedloga CIDPPDNŽ (Korčula)