U Upravnom odjelu za financije obavljaju se analitičko- planski, organizacijsko- koordinacijski, normativno-p ravni i drugi stručni poslovi vezani uz proračun i financije Županije.

dragica_stanic

 

PROČELNICA Dragica Stanić
tel. 351-457
fax: 321-066
dragica.stanic@dubrovnik-neretva.hr

 

 

 

 

 

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

  • Praćenje i proučavanje problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba
  • Priprema nacrta Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i pratećih financijskih dokumenata
  • Vođenje evidencije prihoda i rashoda, te izradu izvješća i godišnjeg obračuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije
  • Poslovi izrade nacrta općih i pojedinačnih akata, vezanih uz prihode Proračuna i njegovo izvršavanje
  • Druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana