slika (2)

 

V.d. pročelnice Ana Čeović

telefon:  020/351 414
telefax:  020/351 407
e-mail adresa: ana.ceovic@dnz.hr

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport obavlja upravne, pravne, financijske, analitičko-planske, organizacijske i druge stručne poslove u području osnovnog i srednješkolskog obrazovanja, znanosti, kulture, tehničke kulture i športa, odnosno:

 • financira materijalne i financijske rashode ustanova u školstvu putem decentraliziranih sredstava te analizira, planira i prati njihovo izvršavanje
 • financira investicijska i kapitalna ulaganja ustanova u školstvu
 • surađuje sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa
 • stipendira darovite učenike i studente te učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 • organizira i provodi školska i županijska natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola
 • obavlja sve ostale poslove iz oblasti obrazovanja, a koji su u nadležnosti Županije
 • surađuje s kulturnim vijećima te financira program javnih potreba u kulturi
 • priprema, provodi i prati izvršenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
 • koordinira, prati i financira rad udruga iz područja športa, posebice vrhunskog športa, rad s mladima te manifestacija od značaja za Županiju
 • surađuje s jedinicama lokalne samouprave i nadležnim ministarstvima
 • predlaže, kandidira i provodi projekte od interesa za Županiju kroz programe Europske Unije i Republike Hrvatske
 • sudjeluje u izradi strateških i drugih važnih dokumenata Županije

Adresa:
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport
20000 Dubrovnik
Pred Dvorom 1

Kontakti:
telefon: +38520351406
telefax: +38520351407
e-mail adresa: sanja.metkovic@dnz.hr

V.d. pročelnice:

Ana Čeović

telefon:  020/351 414
telefax:  020/351 407
e-mail adresa: ana.ceovic@dnz.hr

Djelokrug Upravnog odjela (telefon):
osnovno školstvo, programi iznad zakonskog standarda: +38520351432
srednje školstvo, tehnička kultura, šport: +38520351491
kultura: +38520351406
investicijska i kapitalna ulaganja, javna nabava : +38520351418
investicijska i kapitalna ulaganja, natjecanja, stipendije: +38520351462
programi i projekti Europske unije: +38520351449

 

Popis škola i domova