sisic

 

PROČELNICA Nikolina Kraljević

tel: 020/414 449
fax: 020/311 659
email: nikolina.sisic@dnz.hr

 

 

 

 

Rad sa strankama utorkom i četvrtkom, od 9,00 – 12,30 sati

  • Ispostava u Grudi: tel: 020/791-601, fax: 791-260
  • Ispostava u Korčuli  tel: 020/711-722, fax: 711-697
  • Ispostava u Metkoviću  tel: 020/676-450, fax: 020/676-459
  • Ispostava u Pločama  tel: 020/676-444, fax: 020/676-449
  • Ispostava u Veloj Luci  tel: 020/814-017, fax: 020/676-502

DUBROVAČKO PRIMORJE – druga srijeda u mjesecu
JANJINA – treći ponedjeljak u mjesecu
MLJET – prvi petak u mjesecu
OPUZEN – prvi ponedjeljak u mjesecu
SLIVNO – prva srijeda u mjesecu
STON – drugi ponedjeljak u mjesecu
TRPANJ – prva i treća srijeda u mjesecu
ŽUPA DUBROVAČKA – drugi ponedjeljak u mjesecu

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

  • poslove provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji uključuju izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice i potvrda akata parcelacije i namjene čestica zemlje
  • poslove izdavanja akata za gradnju koji uključuju izdavanje rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju,  uporabnih dozvola, rješenja za građenje, dozvola za uklanjanje, te ostalih potvrda o kojima se vodi službena evidencija,
  • poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja i suglasnosti na prostorne planove velikog grada, gradova i općina i provedbe urbanističkih planova
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
  • druge  poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Upravni odjel obavlja poslove u Dubrovniku za područje općine Župa dubrovačka,  Dubrovačko primorje i Mljet,

Izvan sjedišta Odjela osnivaju se ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice odjela, i to:

Ispostava u Konavlima za područje općine Konavle.

Ispostava u Korčuli za područje grada Korčule i općina Orebić, Trpanj i Lumbarda.

Ispostava u Vela Luci za područje općina Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo.

Ispostava u Metkoviću za područje gradova Metkovića i Opuzena i za općine Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje.

Ispostava u Pločama za područje grada Ploče, općine Ston i Janjina.

Ispostavom Odjela upravlja voditelj ispostave koji ostvaruje sva prava i obveze koji su zakonima i aktima Županije utvrđena za voditelja odsjeka.