U Upravnom odjelu za ruralni razvoj i poljoprivredu obavljaju se analitičko- planski, organizacijsko- koordinacijski, normativno-pravni i drugi stručni poslovi vezani uz djelatnost ruralnog razvoja i poljoprivrede, iz nadležnosti Županije.

ivica_provic

 

v.d. pročelnika: Ivica Prović
tel: 020/672-673
fax: 020/672-675
ivica.provic@dubrovnik-neretva.hr

 

 

 

 

 

Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
 • sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 • provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
 • praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
 • praćenje i analiziranje stanje, te predlaganje mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva,   marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva
 • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji
 • pružanje stručne pomoć poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje
 • obavljanje poslova vezano za kreditne porgrame županije u cilju razvoja poljoprivredne       proizvodnje i ruralnog prostora
 • sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije
 • predlaganje i kandidaturu projekata vezane za programe EU  kojima se potiče ruralni razvoj,
 • praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta,  naplate lovozakupnina, priprema natječaj za zakup županijskih lovišta,
 • druge  poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

 

Adresa:

Zrinsko-Frankopanska 1

20355 Opuzen