Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (donesen 13. srpnja 2018. na 6. sjednici Županijske skupštine)

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021.

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10)

Program zaštite okoliša

IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2007.-2010. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 5/14)

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2007. – 2010.

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 2/16)

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011. – 2014.

 

Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije, Zaključak o prihvaćanju („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/12)

Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko – neretvanske županije

 

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020.