Gospodarenje otpadom

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM GRADOVA I OPĆINA

Jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu, sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17).

Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom JLS dostavlja Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće je moguće izraditi prema niže navedenom predlošku.

 

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koristi se obrazac propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, br.117/17) ,u primjeni od 7.12.2017.:

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu:  http://regdoz.azo.hr

 

27.02.2017.  ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. – informacija o zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom

14.03.2017. ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

15.05.2017. JADRANSIROVINA d.o.o. Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

15.09.2017. RESPEKT d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom