Gospodarenje otpadom

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM RH I OBJEDINJENA IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu, sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17).

Člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH jedinice lokalne samouprave dostavljaju jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a jedinice područne (regionalne) samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave nadležnom Ministarstvu i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu i na svojim web stranicama.

Predložak za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom JLS

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokale samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.

 

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koristi se obrazac propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, br.117/17) ,u primjeni od 7.12.2017.:

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu:  http://regdoz.azo.hr

 

27.02.2017.  ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. – informacija o zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom

14.03.2017. ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

15.05.2017. JADRANSIROVINA d.o.o. Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

15.09.2017. RESPEKT d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom