Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2020.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

23.06.2020.Uređenje i opremanje javne plaže na ušću Neretve

06.05.2020.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vela Luka

20.04.2020.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste na predjelu Brna i Pržinice

28.01.2020.Sanacija i dogradnja mula u naselju Klek

2019.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

25.09.2019.Probna arheološka istraživanja špilje Kukova peć

08.08.2019.Sidrište “Badija 1”

17.07.2019.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Dubrovnika

14.05.2019.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Grada Korčule

11.04.2019.Proširenje postojećeg vinograda na površini od 2 ha, čest. zem. 8073/1, k.o. Slivno

31.01.2019.Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste Fortica-kamenolom k.o. Slivno

11.01.2019.Izgradnja prometnice – Grad Korčula

2018.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

27.12.2018.Šetnica sa zaštitnim perom u Cavtatu

11.12.2018.Odlagalište viška iskopnog materijala za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

05.12.2018.II Izmjene i dopune PPU Grada Metkovića

30.10.2018.Sidreni sustav za sidrište Badija

03.07.2018.Vodosprema Vid

13.06.2018.Nasipavanje obale na području otoka Lokruma

12.06.2018.Zahvati planirani Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018.

02.07.2018. Rješenje o ispravku greške u rješenju

08.06.2018.Postavljanje sidrišta u zoni Šipanske luke

29.05.2018.Lovačka kuća – Vid

24.04.2018.Dohrana plaže Pasjača

23.03.2018.Postavljanje sidrišta u luci Lovište

07.03.2018.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste u GJ Šibovnica

2017.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

20.12.2017. Reciklažno dvorište Opuzen

08.12.2017. Antenski stup k.o. Nakovanj

23.10.2017.Izvođenje radova u ekološkoj mreži iznad hotela Lafodia na otoku Lopudu

06.10.2017. Probna arheološka istraživanja špilje Kukova peć

11.09.2017. Servis brodova ODISEJ – Ploče

01.08.2017. Provođenje radova održavanja kanala Ljuta

01.08.2017. Prometnica Komin – Luke

31.07.2017. Kompostana Metković

31.07.2017. Čišćenje plaže na Kominskom ušću

16.05.2017. Dječje igralište Žrnovska Banja

04.04.2017. Izgradnja asfaltne baze i pokretne betonare na čest. zem. 3334 k.o. Osojnik

01.03.2017. Uređenje pristupne staze i platoa na vrhu brda Trovro

27.02.2017. Revitalizacija pješačkih staza u značajnom krajobrazu Predolac-Šibanica

24.01.2017. OPG Niko Barać- prenamjena trajnih travnjaka

23.01.2017. Izgradnja pješačke staze na području Općine Lumbarda- predio Koludrt

17.01.2017. Odlaganje viška iskopa od građevinskih radova na dovodnom cjevovodu Žuljana-uvala Kupjenova

17.01.2017. Izgradnja reciklažnog dvorišta Popovići u Općini Konavle

2016.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

29.12.2016. Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica na području Grada Ploče

28.12.2016. Produbljivanje postojećeg potoka Caput

14.12.2016. Autokamp “Ušće Neretve”

14.10.2016. Izrada kamenobetonskog zida na dijelu urušenog potoka Šapro

14.10.2016. Izrada kamenobetonskog zida potoka na strani poljskog puta

07.10.2016. Čišćenje i uređenje dijela Kominskog ušća

04.10.2016. Vodoopskrbni cjevovod Majkovi-Dubravica

27.07.2016. Promatračnica na Baćinskim jezerima

04.07.2016. Kanalizacijska mreža naselja Blace

01.07.2016. Prenamjena travnjaka – Toni Rusković

06.06.2016. Izgradnja gospodarske građevine – vinarije – Frano Miloš

12.05.2016. Prenamjena travnjaka – Artencija Đuračić

03.05.2016. Reciklažno dvorište Pižinovac-Lovorje

29.04.2016. Prenamjena travnjaka – Dubravko Haldek

04.04.2016. Zaštita Močiljske špilje – zatvaranje ulaza

18.03.2016. Farma koka Galov

18.02.2016. DV 35 kV OPUZEN – BRIST

17.02.2016. rješenje o prihvatljivosti za EM za vodovod Zamaslina-Marinica

25.01.2016. Poslovna zona Dubravica

25.01.2016. Asfaltiranje postojećeg makadamskog puta – nerazvrstane ceste Dragovija – Vid

13.01.2016. Revitalizacija stare uskotračne željeznice – Ćiro, od Zvekovice do Glavske u Konavlima

glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

18.01.2016. Sanacija pokosa rijeke Neretve na kritičnim dionicama od ušća do Metkovića

2015.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

18.12.2015. Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve

03.11.2015. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Opuzena

29.04.2015. Beach club – Hakuna Matata u uvali Batalo na otoku Proizdu

15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Privezište kapaciteta 12 plovila, na otoku Šipanu

15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Sidrište kapaciteta 15 plovila, na otoku Šipanu

2014.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

16.07.2014 Sanacija pokosa rijeke Neretve na četiri kritične lokacije od ušća do grada Metkovića

 glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

28.11.2014. Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću