Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2014.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

16.07.2014 Sanacija pokosa rijeke Neretve na četiri kritične lokacije od ušća do grada Metkovića

 glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

28.11.2014. Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću

2015.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Sidrište kapaciteta 15 plovila, na otoku Šipanu

15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Privezište kapaciteta 12 plovila, na otoku Šipanu

29.04.2015. Beach club – Hakuna Matata u uvali Batalo na otoku Proizdu

03.11.2015. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Opuzena

18.12.2015. Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve

2016.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

13.01.2016. Revitalizacija stare uskotračne željeznice – Ćiro, od Zvekovice do Glavske u Konavlima

25.01.2016. Asfaltiranje postojećeg makadamskog puta – nerazvrstane ceste Dragovija – Vid

25.01.2016. Poslovna zona Dubravica

17.02.2016. rješenje o prihvatljivosti za EM za vodovod Zamaslina-Marinica

18.02.2016. DV 35 kV OPUZEN – BRIST

18.03.2016. Farma koka Galov

04.04.2016. Zaštita Močiljske špilje – zatvaranje ulaza

29.04.2016. Prenamjena travnjaka – Dubravko Haldek

03.05.2016. Reciklažno dvorište Pižinovac-Lovorje

12.05.2016. Prenamjena travnjaka – Artencija Đuračić

06.06.2016. Izgradnja gospodarske građevine – vinarije – Frano Miloš

01.07.2016. Prenamjena travnjaka – Toni Rusković

04.07.2016. Kanalizacijska mreža naselja Blace

27.07.2016. Promatračnica na Baćinskim jezerima

04.10.2016. Vodoopskrbni cjevovod Majkovi-Dubravica

07.10.2016. Čišćenje i uređenje dijela Kominskog ušća

14.10.2016. Izrada kamenobetonskog zida potoka na strani poljskog puta

14.10.2016. Izrada kamenobetonskog zida na dijelu urušenog potoka Šapro

14.12.2016. Autokamp “Ušće Neretve”

28.12.2016. Produbljivanje postojećeg potoka Caput

29.12.2016. Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica na području Grada Ploče

glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

18.01.2016. Sanacija pokosa rijeke Neretve na kritičnim dionicama od ušća do Metkovića

2017.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

17.01.2017. Izgradnja reciklažnog dvorišta Popovići u Općini Konavle

17.01.2017. Odlaganje viška iskopa od građevinskih radova na dovodnom cjevovodu Žuljana-uvala Kupjenova

23.01.2017. Izgradnja pješačke staze na području Općine Lumbarda- predio Koludrt

24.01.2017. OPG Niko Barać- prenamjena trajnih travnjaka

27.02.2017. Revitalizacija pješačkih staza u značajnom krajobrazu Predolac-Šibanica

01.03.2017. Uređenje pristupne staze i platoa na vrhu brda Trovro

04.04.2017. Izgradnja asfaltne baze i pokretne betonare na čest. zem. 3334 k.o. Osojnik

16.05.2017. Dječje igralište Žrnovska Banja

31.07.2017. Čišćenje plaže na Kominskom ušću

31.07.2017. Kompostana Metković

01.08.2017. Prometnica Komin – Luke

01.08.2017. Provođenje radova održavanja kanala Ljuta

11.09.2017. Servis brodova ODISEJ – Ploče

06.10.2017. Probna arheološka istraživanja špilje Kukova peć

23.10.2017.Izvođenje radova u ekološkoj mreži iznad hotela Lafodia na otoku Lopudu

08.12.2017. Antenski stup k.o. Nakovanj

20.12.2017. Reciklažno dvorište Opuzen

2018.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

07.03.2018.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste u GJ Šibovnica

23.03.2018.Postavljanje sidrišta u luci Lovište

24.04.2018.Dohrana plaže Pasjača

29.05.2018.Lovačka kuća – Vid

08.06.2018.Postavljanje sidrišta u zoni Šipanske luke

12.06.2018.Zahvati planirani Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018.

    02.07.2018. Rješenje o ispravku greške u rješenju

13.06.2018.Nasipavanje obale na području otoka Lokruma

03.07.2018.Vodosprema Vid

30.10.2018.Sidreni sustav za sidrište Badija

05.12.2018.II Izmjene i dopune PPU Grada Metkovića

11.12.2018.Odlagalište viška iskopnog materijala za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

27.12.2018.Šetnica sa zaštitnim perom u Cavtatu

2019.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

11.01.2019.Izgradnja prometnice – Grad Korčula

31.01.2019.Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste Fortica-kamenolom k.o. Slivno