UPRAVNI ODJELI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Upravni odjeli suraduju sa županijskim uredima kao i sa gradskim i općinskim upravama, sa pravnim osobama iz oblasti za koju su osnovani te koordiniraju njihov rad i pripremaju stručne podloge, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje odluka Županijske skupštine i pojedinačnih akata župana.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojavaju se upravna tijela kao posebne ustrojstvene jedinice, i to:


Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine

Pročelnica: Žaklina Marević

Tel: 020/351-425

Adresa: Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Privremena pročelnica: Ana Čeović

Tel: 020/351-414

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Pročelnik: Ivo Klaić

Tel: 020/351-400 (Pred Dvorom 1)
020/351-182 (Vukovarska 16)

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Pročelnica: Anita Kunica Jelčić

Tel: 020/414-440

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Pročelnik: Miho Baće

Tel: 020/351-480

Upravni odjel za financije

Pročelnica: Dragica Stanić

Tel: 020/351-456

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 

Pročelnica: Nikolina Kraljević

Tel: 020/351-125 (imovinsko-pravni poslovi)
020/351-097 (poslovi opće uprave)

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

V.d. pročelnika: Ivo Klaić

Tel: 020/351-400

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pročelnica: Đurđica Popović

Tel: 020/351-467