Dubrovačko neretvanska županija - logo Dubrovačko neretvanska županija
OPĆI PODACI O ŽUPANIJI
Katalog informacijaKatalog informacija
Postavite pitanjeVaša pitanja, primjedbe i prijedlozi
 
Pošaljite e-mailPošaljite E-mail
IspisPrint
 
 
   

Upravni odjeli Dubrovačko - neretvanske županije

Upravni odjeli suraduju sa županijskim uredima kao i sa gradskim i općinskim upravama, sa pravnim osobama iz oblasti za koju su osnovani, te koordiniraju njihov rad i pripremaju stručne podloge, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje odluka Županijske skupštine i pojedinačnih akata župana.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojavaju se upravna tijela kao posebne ustrojstvene jedinice, i to:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
je stručna služba  koja obavlja normativno pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad  Županijske  skupštine, te župana i zamjenike župana kao nositelje izvršne vlasti Županije.
opširnije: djelokrug rada

PROČELNIK BLAŽ PEZO
tel. 351-450, fax. 321-059
blaz.pezo@dubrovnik-neretva.hr

   
MARO HAĐIJA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
je stručna služba koja obavlja normativno- pravne, računovodstvene i pomoćno- tehničke poslove za potrebe
županijskih tijela.
opširnije: djelokrug rada

V.D. PROČELNIKA MARO HAĐIJA
tel. 351-403, fax. 351-496
maro.hadija@dnz.hr

   

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE KULTURU ZNANOST I ŠPORT
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport obavljaja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada

PROČELNICA MARIJETA HLADILO
tel. 351-406,  fax: 351-407
marijeta.hladilo@dubrovnik-neretva.hr

   

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada

PROČELNIK DARIO KULIŠIĆ
tel: 351-401   fax:  351-434
dario.kulisic@dubrovnik-neretva.hr

   
UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST,BRANITELJE I OBITELJ
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na:
opširnije: djelokrug rada

PROČELNICA NINA SKURIĆ
tel: 351- 470   fax:  351-437  
nina.skuric@dubrovnik-neretva.hr 
   

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku obavljaja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada

PROČELNIK IVO KLAIĆ
tel. 351-404, fax: 351-439
ivo.klaic@dnz.hr

   

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada

Adresa: Vukovarska 16.
tel: 020/414 449 fax: 020/ 020/311 659
                    
PROČELNICA NIKOLINA KRALJEVIĆ
nikolina.sisic@dnz.hr

rad sa strankama utorkom i četvrtkom, od 9,00 - 12,30 sati

-   Ispostava u Grudi: tel: 791-601, fax: 791-260
-   Ispostava u Korčuli tel: 711-722, fax: 711-697
-   Ispostava u Metkoviću tel: 676-450, fax: 676-459
-   Ispostava u Pločama tel: 676-444, fax: 676-449
-   Ispostava u Veloj Luci tel: 814-017, fax: 813-002

DUBROVAČKO PRIMORJE - druga srijeda u mjesecu
JANJINA - treći ponedjeljak u mjesecu
MLJET - prvi petak u mjesecu
OPUZEN - prvi ponedjeljak u mjesecu
SLIVNO - prva srijeda u mjesecu
STON - drugi ponedjeljak u mjesecu
TRPANJ – prva i treća srijeda u mjesecu
ŽUPA DUBROVAČKA – drugi ponedjeljak u mjesecu

   

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslovekoji se odnose na:

PROČELNIK Nikola Veraja
tel: 020/414-434, 020/414-448
nikola.veraja@dnz.hr

   

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU
Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada

V.D. PROČELNIKA IVICA PROVIĆ
tel: 672-673, fax:672-675
ivica.provic@dubrovnik-neretva.hr

   

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE
Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada
Adresa: Petilovrijenci 2

PROČELNIK MIHO BAĆE
tel: 020/351-480, fax: 020/321-058

Administrativni referent: Kolinda Vukman tel: 020/351-480
Viši stručni suradnik Silvio Markota tel: 020/351-428

   

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
Upravni odjel za financije obavlja analitičko- planske, i druge stručne poslove vezane uz proračun i financije Županije koji se odnose na:
opširnije: djelokrug rada

PROČELNICA DRAGICA STANIĆ
tel. 321-068, fax: 321-066   
dragica.stanic@dubrovnik-neretva.hr

   
   
   
Sva prava pridržana I Dubrovačko neretvanska županiija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435