18. sjednica Županijske skupštine održana je 16. prosinca 2016.

Dnevni red 18. sjednice Županijske skupstine

 1. Rebalans 2016.
 2. Proračun 2017.
 3. Odluka o izvršavanju proračuna 2017.
 4. Rebalans Žuc
 5. Financijski plan Žuc 2017.
 6. Županijska razvojna strategija
 7. Financijsko izvješće Opća bolnica
 8. Opća bolnica pravo građenja
 9. Izmjena decentralizirane zdravstvo 2016.
 10. Izvješće turističke ambulante
 11. Proširenje djelatnosti DZ Dubrovnik
 12. Odluka koncesija Lumbarda
 13. Odluka koncesija Malostonski zaljev
 14. Odluka koncesija Suđurađ Šipan
 15. Odluka koncesija Zaklopatica Lastovo
 16. Odluka koncesija Sutvid Malostonski zaljev
 17. Izvješće kreditni programi
 18. Izvješće prevencija štetnih ponašanja
 19. Produljenje ugovora u lovstvu 2016
 20. Odluka linija Orebić-Dubrovnik
 21. Analiza sustava CZ
 22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
 23. Izvješće o stanju zaštite od požara 2016.
 24. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara
 25. Program javnih potreba sport 2017. (na klupe)
 26. Program javnih potreba kultura 2017.
 27. Program javnih potreba obrazovanje
 28. Program javnih potreba tehnička kultura 2017.
 29. Izmjene ulaganja u OŠ
 30. Izmjene ulaganja u SŠ
 31. Statut OŠ Opuzen
 32. Izmjene statuta srednja poljoprivredna i tehnička Opuzen
 33. Odluka o suradnji Prešov
 34. Odluka o financiranju političkih stranaka DNŽ 2017.
 35. Imenovanje ravnatelja JU priroda
 36. Odluka izmjena imenovanje Službenički sud 2017.
 37. Povjerenstvo koncesija nautička marina Lumbarda
 38. Povjerenstvo koncesija Malostonski zaljev
 39. Povjerenstvo linija Dubrovnik-Orebić
 40. Imenovanje odbora
 41. Program rada Županijske skupštine u 2017.
 42. 51. Prvokupi