19. sjednica Županijske skupštine održana je 16. ožujka 2021.

Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine 21

Zapisnik 18. sj. ŽS 20

1. Izvješće župana za II polugodište 2020

2. Izvješće o radu ŽOC

3. Program rada ŽOC

4. Izvješće o kakvoći mora 2020

5. Program utvrđivanja kakvoće mora 2021

6. Suglasnost proširenje djelatnosti OB Dubrovnik

7. Suglasnost na Statut Ljekarna Korčula

8. Odluka financiranje Domovi za starije

9. Odluka financiranje CZSS

10. Decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 2020

11. Izvješće mrtvozorstvo 2020

12. Odluka financiranje osnovno školstvo

13. Odluka financiranje srednje školstvo

14. Suglasnost darovanje zemljišta OŠ Don Mihovila Pavlinovića

15. Suglasnost SŠ Petra Šegedina za ustupanje dijela zgrade na korištenje

16. Izvješće zajednica športa 2020.

17. Izvješće Zajednice tehničke kulture za 202018.

Koncesija VK Bellevue odabir ponuditelja

19. Koncesija Dubrovnik Palace odabir ponuditelja

20. Koncesija Hotel More odabir ponuditelja

21. Koncesija plaža Banje odabir ponuditelja

22. Koncesija sv. Jakov odabir ponuditelja

23. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2021.

24. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru

25. Prijenos vlasničkih udjela Južni Jadran Nautika

26. Odluka o određivanju pravnih osoba sustav CZ

27. Odluka o naknadama vijećnici

28. Izmjene i dopune Poslovnika

29. Statut DNŽ prijedlog

30. Odluka o izmjeni člana Službeničkog suda

31. Rješenje Tajnik Službeničkog suda

33.-40. Prvokupi