6. sjednica Županijske skupštine održana je 17. prosinca 2021. g.

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za nazočnost na sjednici će se vršiti provjera COVID potvrda za ulazak u dvoranu.

Molimo vijećnice i vijećnike koju nemaju COVID potvrdu da se najkasnije 24 sata prije sjednice prijave na mail: zupanijskaskupstina@dnz.hr kako bi im mogli osigurati sudjelovanje na sjednici putem video linka.    

Dnevni red 6. sjednice ŽS 2021.

Zapisnik 5. sjednica ŽS 2021.

1. Rebalans proračuna 2021.

2. Prijedlog Proračuna za 2022.

3. Odluka o izvršenju proračuna za 2022.

4. Rebalans ŽUC-a 2021.

5. Financijski plan ŽUC-a za 2022.

6. Odluka o umanjenju zakupnine 2021

7. Odluka o financiranju političkih stranaka za 2022.

8. Plan razvoja DNZ do 2027

9. Program javnih potreba u kulturi za 2022.

10. Program javnih potreba u sportu za 2022.

11. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022.

12. Prijedlog Statuta OŠ Vela Luka.

13. Izvješće dodatni medicinski timovi 2021.

14. Izvješće Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 2020.

15. Izmjena odluke mrtvozornici

16. Povjerenstvo za nadzor mrtvozornika

17. Suglasnost nagodba ZZJZ

18. Suglasnost nagodba OB Dubrovnik

19. Suglasnost zakup DZ Metković

20. Odluka imenovanje stručno povjerenstvo za koncesije

21. Odluka o namjeri davanja koncesije Malostonski zaljev zona 1

22. Odluka o namjeri davanja koncesije Malostonski zaljev zona 2

23. Odluka o namjeri davanja koncesije Malostonski zaljev zona 3

24. Odluka o namjeri davanja koncesije Malostonski zaljev polje 1017

25. Odluka o namjeri davanja koncesije Malostonski zaljev i Malo more

26. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2022

27. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu

28. Program poticanja poduzetništva 2022. – 2024

29. Analiza stanja sustava CZ

30. Plan razvoja sustava CZ za trogodišnje razdoblje

31. Smjernice civilne zaštite od 2021. do 2025.

32. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2021.

33. Plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2022

34. Program javnih potreba HGSS Dubrovnik i Orebić

35. Program rada Županijske skupštine za 2022

36. – 46. Prvokupi