7. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 3. listopada 2018.

Z A P I S N I K 6. sjednice Skupstine DNZ

 

Dnevni red 7. redovite sjednice Skupštine DNZ

1. Polugodišnji izvještaj o izvrsenju Proračuna DNZ za 2018.

2. Izvješće Župana DNZ za prvo polugodište 2018. godine

3. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici DNZ-e

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ZUC za 2018. godinu

5. Prijedlog Odluke o odabiru – koncesija marina Lovisšte – Općina Orebić

6. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije – privezište Lopud

7. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije – Lafodia – Lopud

8. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu – ZUC DNZ

10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta ETS Dubrovnik

12. Prijedlog zaključka o prihvacanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni 2018. godine

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti – nabava Uz aparata

14. Prijedlog zakljucka o prihvacanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u DNZ za 2017

15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području DNZ u 2018. godini

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje DNZ za 2017.

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvjesca DNZ o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjenih izvještaja JLS DNZ za 2017

18. Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih DNZ za 2017. godinu

19. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih DNZ za 2019. godinu

20. – 24. Prvokupi